מדינת ישראל נותנת הטבות מס בהפקדה לחיסכון פנסיוני כולל קופת גמל גם לשכירים וגם לעצמאיים. זוהי דרך לעודד את הציבור, גם צעירים שתקופת הפנסיה רחוקה ממחשבותיהם, לדאוג להפקדות מקסימליות לקרן לפנסיה או קופת גמל, במטרה לצבור חסכונות לתקופת הפרישה לגמלאות.

הטבות מס ניתנות בתנאים שונים לשכירים ולעצמאים ונקבעו להם תקרות הפקדה שונות. הטבות מס בהפקדה לחיסכון פנסיוני מטופלות בפקודת מס הכנסה.

במאמר יש שימוש במושג “קופת גמל”, שמתייחס לכל סוג חיסכון פנסיוני, כמו למשל – קופת גמל, ביטוח מנהלים וקרן פנסיה ולהטבות המס עליהם. הסעיפים הרלוונטיים לקבלת הטבת מס בהפקדה לקופת גמל הם סעיף 45א לפקודת מס הכנסה וסעיף 47 לפקודת מס הכנסה.

איך נהנים מהטבה של החזר מס על הפקדה לקופת גמל?

אזרחים אשר מפקידים באופן קבוע כספים לביטוח חיים או לקופת גמל (או גם וגם), עשויים להיות זכאים לקבל החזר מס על הפקדה לקופת גמל שמעודד אותם להמשיך ולהפקיד בצורה שוטפת. זוהי הטבה המעוגנת בסעיף 45 א’ לפקודת מס הכנסה וקובעת שהחזר המס בגין הפקדות אלו יהיה בסך עשרים וחמישה אחוזים מסכום ההפקדות.

לביטוח החיים יכול להפקיד כספים כל אדם, בין אם הוא עצמאי ובין אם שכיר. העצמאיים רשאים ליצור ביטוח ריסק או פוליסת חיסכון ולדווח על כל הפקדותיהם למס הכנסה אחת לשנה. שכירים יכולים להצטרף לביטוח חיים עצמאי, אבל רבים מהם מעדיפים להפקיד כספים דרך מקום העבודה, באופן הזה שהם מפרישים חלק ממשכורתם לקופה והדבר מגולם בתלוש השכר. אופציה נוספת היא הפקדות לביטוח החיים שמבוצעת דרך ביטוח המשכנתא.

לפי איזה משתנים נהנים מהחזר מס על הפקדה לקופת גמל?

ואלו הם המשתנים אשר לפיהם נהנים מן החזר מס על הפקדה לקופת גמלתקרות הקבועות בחוק – משתנות משנה לשנה; גיל החוסך; מעמד החוסך – עמית מוטב או עמית יחיד; יעוד ההפקדה – לקצבה ,לביטוח חיים או לאובדן כושר עבודה; אופן ההפקדה – שכיר או עצמאי; מבנה השכר – מה החלק המכוסה פנסיונית ומה אינו מכוסה; סכום ההפקדות; גובה המס השולי.

החזר מס

החזר מס על הפקדה לקופת גמל – מה בדבר עצמאים ואף שכירים?

הטבות המס אשר מרוכזות בסעיף 45 א וכן בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה חלות על שכירים ועצמאים. עבור שכירים הן מתייחסות בחלקן לשכר המבוטח שגם המעביד מפקיד עבורו ובחלקן לשכר הלא מבוטח ממנו השכיר רשאי להפקיד באופן עצמאי. הפקדות שכיר מתחלקות לסוגים שלהלן – קופת גמל עצמאית – קופת גמל שהשכיר פתח לעצמו באופן עצמאי והוא יכול להפקיד אליה אחוזים מתוך חלק המשכורת שאינו נחשב לצורך הפקדות לפנסיה .

שכירים מפקידים בקופת גמל עצמאית בדרך כלל בסוף שנה, כאשר ניתן לחשב בצורה מדויקת את הסכום שעליו ניתן לקבל הטבת מס. הסעיפים העוסקים בה הם – סעיף 45 א (ד), סעיף 45 א (ה), סעיף 47 (ב) וסעיף 47 (ב 1) לפקודת מס הכנסה. קופת גמל לשכיר – קופת גמל שאליה מפקידים גם השכיר וגם המעסיק מתוך המשכורת החודשית של השכיר.

הסעיפים העוסקים בה הם – סעיף 45 א (ד) וסעיף 45 א (ה) לפקודת מס הכנסה. עצמאים מפקידים לקופת גמל עצמאית. עבור עצמאים כללי הטבות המס ותקרות ההפקדה שונים משל השכירים. סעיפי החוק העוסקים בעצמאים הינם – סעיף 45 א (ה) וסעיף 47 (ב 1) לפקודת מס הכנסה.

כותב המאמר: צוות האתר

הצוות שלנו ב-WINTAX מורכב מיועצי מס מקצועיים ומסורים שסייעו לעשרות אלפי משקי בית בקבלת החזרי מס גבוהים ממס הכנסה. עם שנים של ניסיון וידע עמוק בתחום, הצוות שלנו מתמחה במיצוי כל הזכויות וההטבות על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבור לקוחותינו. אנו גאים להציע שירות אישי, מקצועי ואמין.

בדיקת זכאות ללקוחות חדשים
25
שנות ניסיון
מייצגים מורשים במס הכנסה וביטוח לאומי

מס’ מייצג
311191100
רשות המיסים המוסד לביטוח לאומי
מייצגים מורשים במס הכנסה