גמלאים אשר מקבלים משכורת ממקום עבודה בנוסף לפנסיה, רשאים לערוך תיאום מס לגמלאים ובאופן הזה להימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס. גמלאי המקבל פנסיה, וממשיך להיות מועסק לאחר גיל הפרישה, נחשב כמי שמקבל הכנסה משני מקורות ועליו לבצע תאום מס אחרת ינוכה מהכנסתו המשנית מס הכנסה בשיעור המרבי . בכל מקרה שחל שינוי בהכנסות במהלך שנת המס ניתן לבצע תיאום מס חדש.

תיאום מס לגמלאים – מי פטור ממילוי טופס 101?

מס הכנסה פרסם הנחיה המקלה על גמלאים מעל לגיל שבעים. מעכשיו לא ידרשו עוד למלא טופס 101 בכל שנה. בהתאם לתקנות, כל עובד נדרש למלא טופס 101, כרטיס עובד, בו הוא מצהיר על מקורות הכנסתו או על הסיבות בגינן הוא מבקש פטור או הקלות ממס. בדומה לעובדים גם פנסיונרים, המקבלים קצבה מחברות הביטוח וקרנות הפנסיה נדרשים למלא טופס 101 ולציין בו את מקורות הכנסתם או את הסיבות להקלה במס. 

בין הסיבות המזכות בהקלות במס לגמלאים הן העדר הכנסה לבן הזוג, נכות מלאה או מגורים ביישוב מוטב.  מדי שנה ושנה חברות הביטוח שולחות לגמלאים טופס 101, גמלאי שלא ממלא את הטופס חברות הביטוח ינכו מקצבתו מס בשיעור המרבי, ארבעים ושבעה אחוזי מס. עד עתה, על מנת להקל על הגמלאים הפיקה רשות המיסים טופס 101 מקוצר, טופס 101 ג’ופטרה ממילוי הטופס גמלאים שעברו את גיל שמונים.

מי בדיוק פטור כיום ממילוי טופס 101? בהנחיה אשר פרסמה רשות המיסים, הנחיה הרלוונטית למעל מאתיים אלף גמלאים, יהיו פטורים ממילוי טופס 101 גמלאים שעברו את גיל שבעים והם עומדים בתנאים שלעיל – גמלאים שחלפו 3 שנים מרגע הגיעם לגיל זכאות, ובלבד שהצהירו בטופס 101 בהגיעם לגיל זכאות ובשנתיים לאחר מכן, שאין להם הכנסה חייבת נוספת מלבד הקצבה, וכן הם אינם דורשים הטבות מס ייחודיות כמו הטבת יישוב.

גמלאים שמלאו להם שבעים שנים ולא חל שינוי מאז מילוי הטופס האחרון שמילאו, ואין להם עוד מקורות הכנסה לדוגמה קצבאות ממספר מקורות. גמלאים עם פטור בשל נכות צמיתה או עיוורים. חשוב לזכור כי מי שהחל לקבל קצבה ועבר את גיל הזכאות 67 לגבר ו – 62 וארבעה חודשים לאישה זכאי גם לנצל את הטבת המס מתוקף סעיף 9א לפקודת מס הכנסה, קיבוע זכויות, ניצול הטבת מס ומילוי טופס 161ד לא פוטר את הגמלאי ממילוי טופס 101 או ביצוע תאום מס מידי שנה ומי שיהיה פטור ממילוי טופס 101 הוא רק מי שעומד בתנאים האחרונים שפרסמה רשות המיסים.

גמלאים

תיאום מס לגמלאים – מה בדבר הקלות למס הכנסה?

פטור ממס על הכנסות מריבית לגמלאים בעלי הכנסות נמוכות (מקצבאות ומקורות אחרים). הפטור הוא בשיעור של שלושים וחמישה אחוזים על הסכום הנמוך מבין שני מצבים – הכנסות ריבית מפיקדון בנקאי או לחלופין תכנית חיסכון כמו גם ההפרש בין מקסימום בקצבה המקנה פטור לבין הכנסות אחרות של הנישום/של בני הזוג.

זו אינה הטבה אוטומטית וצריך להגיש בעטיה בקשה מיוחדת. רשות המיסים מיישמת ניכוי אוטומטי ממס בגין הכנסות ריבית מפיקדונות בנקאיים ו/או תוכניות חיסכון. סכום הניכוי המרבי הוא כשמונת אלפים ומאתיים ₪  כאשר אחד מבני הזוג בגיל פרישה או כ-שניים עשר אלף ₪  אם שניהם עבור את גיל הפרישה (אם עד 2003 מלאו להם 55 שנה. הקלות במיסוי לבעלי הכנסות נמוכות – הקלות במס הכנסה לבעלי הכנסות נמוכות נוגעות למשפחות ויחידים מעל גיל שמונה עשרה שסך כל ההכנסות שלהם (מכל המקורות) הן מעל 53,200 ש”ח לשנה ולא גבוהות מסכום של שישים ושניים אלף ₪ .

נישומים רלוונטיים זכאים לפטור ממס הכנסה על הכנסות ריבית מפיקדונות בנקאיים ותוכניות חיסכון, גובה הפטור הוא כ-8,200 ש”ח, כאשר ההפרש מקוזז כאשר ההכנסה הכוללת של המשפחה/יחיד עולה על 53,200 ש”ח לשנה. זו אינה הקלה אוטומטית ויש להגיש בגינה בקשה. כמו כן, הכנסות מריבית שמקורן תוכניות חיסכון או פיקדונות מט”ח שבהם הכסף מגיע בפיצוייםקצבאות או קצבת נכות יהיו פטורות ממס. כמובן שמי שאינו מגיע לסף המס מבחינת המשכורת שלו, למשל מי שמשתכר שכר מינימום, אינו משלם מס הכנסה מלכתחילה על הכנסות ממשכורת.

במידה ולא הייתה התחשבות בתנאים אלו, ייתכן כי מגיע לכם החזר מס. הטבה משמעותית נוספת של המדינה לבעלי הכנסות נמוכות היא מענק ההכנסה, תכנית הידועה יותר כ”מס הכנסה שלילי” תכנית זו מקנה מענק כספי לזכאים, אלו צריכים לענות על כמה קריטריונים. התנאים למענק מס הכנסה שלילי מבחינת הכנסות נקבעים לכל שנת מס בנפרד, אך באופן כללי עסקינן אודות שכר/הכנסה הנמוכה מכ-6,650 ש”ח לחודש להורים לשלושה ילדים ומעלה או כששת אלפים ש”ח לחודש לבעלי אחד עד שני ילדים או מי שעבר את גיל חמישים וחמש וגם ללא ילדים.

בנוסף לכך, אסור למקבלי המענק להחזיק ביותר מדירת מגורים אחת ועליהם להיות מעל גיל עשרים ושלוש עם ילדים או מעל גיל חמישים וחמש ואז אין חשיבות לקיום ילדים. יש להגיש בקשה לקבלת מענק הכנסה והתהליך עוד לא אוטומטי.

כותב המאמר: צוות האתר

הצוות שלנו ב-WINTAX מורכב מיועצי מס מקצועיים ומסורים שסייעו לעשרות אלפי משקי בית בקבלת החזרי מס גבוהים ממס הכנסה. עם שנים של ניסיון וידע עמוק בתחום, הצוות שלנו מתמחה במיצוי כל הזכויות וההטבות על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבור לקוחותינו. אנו גאים להציע שירות אישי, מקצועי ואמין.

בדיקת זכאות ללקוחות חדשים
25
שנות ניסיון
מייצגים מורשים במס הכנסה וביטוח לאומי

מס’ מייצג
311191100
רשות המיסים המוסד לביטוח לאומי
מייצגים מורשים במס הכנסה